Klauzula informacyjna

Działając w imieniu PPHU IZMET Irena Hayn informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU IZMET Irena Hayn z siedzibą w Katowicach przy ul. Grabskiego 25d, NIP: 6340191870 · REGON: 003510948, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. administrator zapewnia należytą ochronę danych. Z administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@izmet.pl lub telefonicznie, pod numerem: +48 509 98 38 58,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji procesu zapytania i realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i mogą być przetwarzane przez współ-administratorów lub procesorów świadczących usługi dla PPHU IZMET  na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub krajów trzecich,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna i świadoma zgoda osoby której dane dotyczą,
 5. podanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi zapytania ofertowego, realizacji zamówienia i dostawy. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa jest realizacja obsługi zamówienia,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe ulokowane w systemie informatycznym PPHU IZMET będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu transakcji oraz okres przedawnienia wzajemnych roszczeń finansowych oraz określony przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji źródłowej sprzedaży.